Final Fantasy: Cave of Water

[Level 3-A |Level 4-A |Level 5 |Level 2-A |Level 3-B |Level 4-B |Level 3-C |Level 2-B |Level 1 ]

Level 3-A

      v......#####################
      .......#:::::#::::::::#::::##########
      .......#:::::#::::::::#::::#.........
      ####...###=###::::::::####=#.........
      #::#.........#::::::::#..............
      #::#.........#::::::::#......^####...
      #::#.........#::::::::#...####:::#...
      ####.........##########...#::::::#...
      ..........................########...
      .....................................
      .....................................
      ######.......#####..###..............
1 - 9900 G #::::1####...#::#....#:###########...
      #::::::::#...#::##..##:::::::::::#...
      #::::::::#...#::#....#######:::::#...
      #::::::::#...#::##..###::::#######...
      #::::::::#...#::#....##::::#.........
      ####=#####...#::##..#####=##.........
      .............#::#....#::#............
      .............#::##..##::##########...
      .............#::#....#:::::::::::#...
      ...###########::##..##:::::::::::#...
      ...#::::::::::::#....#::::::::######.
      ...#::::::::::::##..##::::::::#:::2#. 2 - 2000 G
      ...##############....##########::::#.
      .................#..#.........##=###.
      .....................................
      .................#..#................
      ###############........##############
       #::::::::::#..#..#..#:::::::::#
       #::::::::::#........#:::::::::#
       #::::::::::#..#..#..#:::::::::#
       #::::::::::#........#:::::::::#
       ###############..##############
          #..................#
          #..................#
          #..................#
          ###..............###
           #..............#
           ######....######

Level 4-A

      ########
      #:::::1# 1 - Opal Armor
      #::::::#
      #::::::#
      #::::::#
      ###=####
     ..........
     ..........
    ....              .v
    ....              ..
   ....               ..
   ....               ..
........                ..
........                ..
..  ..                ..
..  ..                ..
..  ....................    ######..
..  ....................    #::::#..
.... .. ..############..    #::::#..
.... .. ..#::::::::::#..    #::::#..
 .. .. ..#::::::::::#....   #::::#..
 .. .. ..######=##::#....   ##=###..
 ...... ..........#:::##................
 ...... ..........#:::2#................
....   ..####....#::::#..    ..
....   ..#::#....#::::#..    .. 2 - 20 G
..    ..#:::####:::::#..    ..
..    ..###::::::::###..    ..
..   ......#::::::::#......  ......
..   ......##########......  ......
...... ................................
...... ................................
  .. ......     ......  ......
  .. ......     ......  ......
  ..  ..       ..
  ..  ..       ..
  ........   ########..  4 - Mage Staff
  ........   #:::::4#..
 ######..    #::::::#..............
 #::::#..    #::::::#..............
 #::::#..    #::::::#..     ..
 #3:::#..    ###=####..     ..
 #::::#..  ..............  ######..
 #::::#..  ..............  #::::#..
 ##=###..  ..        #:5::#.. 5 - 12350 G
 ..............        #::::#..
 ..............        #::::#..
       ..        ##=###..
3 - Light Axe .........................^
       ..........................

Level 5

###################    #####  ##############################
.................... .  .....   ............................
#################........ ...... ..  ........#################
        #..#####. #####..##### #####..#
  A - 2750 G   .#:::#..#:A:#..#B:C# #DEF#..# D - Opal Helmet
  B - 10000 G  .#:::# .#:::#..#:::# #:::#..# E - Opal Armlet
  C - 10 G    #:::# .#:::#..#:::# #:::#..# F - Slab
          ##=##..##=##..##=## ##=##..#
          ............. ...  ......#
         ................ ....  .....#
         ..#####..#####..#####..#####..#
        #..#:::#..#:::#..#:G:#..#:H:#..# G - 4150 G
        #..#:::#..#:::#..#:::#..#:::# .# H - 5000 G
        #..#:::#..#:::#..#:::#..#:::#
        #..##=## .##=##..##=##..##=##
        #....... .....................
        #........ .....................#
  I - 9000 G  #..#####. #####..#####..#####..#
  J - 1760 G  #..#:::#..#IJK#..#:::#..#:::#..#
  K - Opal   #..#:::#..#:::#..#:::#..#:::#..#
    Bracelet #..#:::#..#:::#..#:::#..#:::#..#
        #..##=##..##=## ##=##..##=## #
        #............ . .............. #
        #............. ............... 
        #..#####....... .#####..#####..
        #..#:::#....... .#:L:#..#:M:#..# L - Pure Potion
        #..#:::#....v.. #:::#..#:::#..# M - Opal Shield
        #..#:::#....... #:::#..#:::#..#
        #..##=##...... .##=##..##=##..
        #............. ........ ......#
        #...........  ........ .......
        ###########  ####### #### #

Level 2-A

                 ######...^
                 #::::#....
                 #::::#....
                 #::::#....
                 ##=###....
                 ..........
                 ..........
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                  ..
                 ....
                 ....
                 ..
                 ..
                 ..
                 ..
                 ..
                 ..
                 ..
                 ..
                 ..
                 ..
               ........
               ........
               ..  ..
               ..  ..
######............................ ........
#::::#............................ ........
#::::#         ..######..
#::::#         ..#::::#..
#::::#    ............#::::#..
######    ............#::::#..
................     #::::#..
................     ##=###..
         .......................^
         ........................

Level 3-B

 ..^.
.....
.v..

Level 4-B

..........
..v.......
..######..
..#::::#..
..#::::#..
..#::::#..
..#::::#..
..###=##..
..........
.........v

Level 3-C

######
#:::1# 1 - 110 G
#::::#
#::::#
#=#::#
..#::#
.^#::#
##:::#
#::::#
#2:::# 2 - 450 G
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
#::::#
####=#
......
v.....

Level 2-B

            ......        ......
            v...........................
            ............................
            ......  ..     ......
      ! - gr shark      .. ######  ..
        wz sahag      .. #BC:D#  .. B - Ribbon
                 .. #::!:#  .. C - 9900 G
 A - Light Axe ########     .. #:::E#  .. D - 7340 G
        #::::!A#    ......#::::#  .. ! - gr shark, wz sahag
 ! - sea troll #:::::!#    ......###=##  .. E - 2750 G
   lobster  #::::::#.......... ........  ..
   sea snake ###=####.......... ........  ..
         ........  ..    ..  ......
         ........  ..    ..  ......
           ..   ......................
           ..   ......................
   F - 5450 G   ..        ..
   G - Power    ..        ..
     Armlet  ...............................^
   ! - wz mummy, ................................
     mummy   ..   ......   ..
     ######## ..   ......   ..
H - 385 G #:F::!G# ..    ..    ......###### I - 7690 G
! - water #::::H!# ..    ..    ......#I!:J# ! - water
     #::::::#................     ..#::::# J - 8135 G
     ###=####................     ..###=##
      ........     ......................
      ........     ......................

Level 1

   ########   
   #::#~#:#   
   #::#+#:#   ~ - teleporter
   #::#:#:#   + - altar
   #:::K::#   K - kraken
   #::#:#:#   
   #::#:#:#   
   ####=###   
   ........   
   ........   
....................      #################
....................      #:::::::::::::::#
..##################      #:::::::::::::::#
..#::::::::::::::::#      #:::::::::::::::#
..#:::::::::####:::#      #:::::::::::::::#
..####::::::#::#:::#      #:::::::::::::::#
..#::#::::::#::#:::#   .....#:::::::::::::::#......
..#::#::::::####:::#   .....#=###########=###......
..####:::::::::::::#   ........    ............
..#:::::####:::::::#   ........    ............
..#:::::#::#:::::::#   ........    ............
..#:::::#::#:::::::#   ........    ............
..#:::::####:::::::#   ........    ............
..####=##::::::::###   ........    ............
........#::::::::#................     ....
........#::::::::#................     ....
############:::::#..    ..########   ....
#:::::::#::#:::::#..    ..#::::::#   ....
#:::::::#::#::####..    ..#::::::#   ....
#:::::::####::#::#..    ..#::::::#   ....
#:::####::::::#::#..    ..#::::::#   ....
#:::#::#::::::####..    ..##=#####   ....
#:::#::#::####:::#..    ......     ....
#:::####::#::#:::#..    ......     ....
#:::::::::#::#:::#..    ......     ....
#:::::::::####:::#..    ......     ....
#::::::::::::::::#..    ..       ....
#########=########..    ..       ....
....................    ..       ........
....................    ..       ........
   ........     ............................
   ........     ............................
   ........     ..         ........
   ........     ..         ........
         ######..         ....^...
         #::::#..         ........
         #::::#......       ........
         #::::#......       ........
         #::::#......
         ##=###......
         ............
         ............

Back to Final Fantasy
Back to Crude ASCII Maps
Col. G. L. Sicherman [ HOME | MAIL ]